Search box
Zanimivost
gradnja krožišča pri Klamu 2003

Gradnja krožišča pri črpalki MOL (oziroma pri Klamovi hiši - letnik 1889) , se je začela12.04.2003 in trajala do 24.09.2003. Gradnja je precej upočasnila vožnjo čez Logatec (pohvalno), lahko pa bi na cesto proti gornjem Logatcu "dodali" še vsaj dva "ležeča policaja", recimo pri avtobusni postaji proti Ljubljani in nasproti skakalnic na Sekirici. 

- slike so posnete iz Klamove hiše

Kje nakupujemo?
Anketa
spletne strani in trgovine

delovna oblaila engelbert strauss

pohitvo po meri

solna palaa Logatec

PTV varstvo pri delu

Logaških osnovnih šol ni med 100 najboljšimi

Zakaj logaških osnovnih šol ni med 100 najboljšimi po rezultatih NPU v Sloveniji???

 

Ravnatelji(ce) bi se morali pošteno zamisliti in hitro nekaj storiti, saj je jasno da je med logaškimi otroci kar nekaj nadarjenih, vendar...

* V marcu 2014 bo objavljena na spletni strani www.almamater.si dopolnjena lestvica Slovenske osnovne šole. Takrat bodo raziskovalci namreč prejeli nove podatke o osnovnih šolah (OŠ). Za tem bo lestvica vsako leto posodobljena - upamo da se bo za logaške šole kaj spremenilo

seznam 100 najboljših osnovnih šol v Sloveniji

 

Seznam slovenskih osnovnih šol Slovenske osnovne šole razvršča šole na podlagi rezultatov z Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki se izvaja v Republiki Sloveniji ob koncu šestega in devetega razreda osnovne šole. Seznam šol je odraz uspešnosti osnovnih šol na NPZ in ni nujno tudi odraz kvalitete šol. Šole, kjer je zaradi pomanjkljivih podatkov še posebej velika verjetnost, da bo ob dopolnitvi podatkov prišlo do spremembe položaja na lestvici, so označene z zvezdico (*).

Seznam šol je objavila fakulteta Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor. Podatke, ki so podlaga za točkovanje in za lestvico, sta skupina zainteresiranih staršev in raziskovalna skupina pri fakulteti Alma Mater prejeli od Državnega izpitnega centra RS (RIC). Lestvica je žal začasna zaradi pomanjkljivih podatkov o uspehu šol. Čeprav so podatki javni, Državni izpitni center dostop do teh podatkov vztrajno onemogoča in so jih zainteresirani starši lahko dobili šele po sodbi sodišča, doslej pa so prejeli le delne podatke.

V marcu 2014 bo objavljena na spletni strani www.almamater.si dopolnjena lestvica Slovenske osnovne šole. Za tem bo lestvica vsako leto posodobljena.

Pri navajanju seznama šol in lestvice prosimo, da se navede izvajalec, torej fakulteta “Alma Mater Europaea”, lahko tudi skrajšano “Alma Mater” ter spletna stran sole.almamater.si ali http://sole.almamater.si ali www.almamater.si alialmamater.si.

 

V marcu 2014 bo objavljena na spletni strani www.almamater.si dopolnjena lestvica Slovenske osnovne šole. Takrat bodo raziskovalci namreč prejeli nove podatke o osnovnih šolah (OŠ). Za tem bo lestvica vsako leto posodobljena.