Search box
Vroča tema
prehoda dejansko ni

Šolski avtobus na tej postaji ne ustavlja! Zakaj ne??

* od križišča za Blekovo vas do trgovine v Gorenjem Logatcu NI prehoda za pešce??? - na tem odseku je prostor za dva prehoda na "ležečih policajih", ker je hitrost na tem odseku večinoma krepko nad omejitvijo...

Kje nakupujemo?
Anketa
spletne strani in trgovine

delovna oblaila engelbert strauss

pohitvo po meri

solna palaa Logatec

PTV varstvo pri delu

MŠKD Dlan na dlan

MŠKD Dlan na dlan, Tržaška c. 81a, 1370 Logatec

T: 031/519-464, info@dlannadlan.com, www.dlannadlan.com

* nogometna šola, gibalne urice, športna rekreacija, športna zabava za rojstni dan...