Search box
Vroča tema
prehoda dejansko ni

Šolski avtobus na tej postaji ne ustavlja! Zakaj ne??

* od križišča za Blekovo vas do trgovine v Gorenjem Logatcu NI prehoda za pešce??? - na tem odseku je prostor za dva prehoda na "ležečih policajih", ker je hitrost na tem odseku večinoma krepko nad omejitvijo...

Kje nakupujemo?
Anketa
spletne strani in trgovine

delovna oblaila engelbert strauss

pohitvo po meri

solna palaa Logatec

PTV varstvo pri delu

Planinsko polje februar 2014

  • Planina - Laze 2014
    Planina - Laze 2014

Panoramska slika v originalni velikosti 1 

 

Panoramska slika v originalni velikosti 1 

Velikost Planinskega polja je  11 km2,  polje je dolgo 6 km, široko 3,5 km. Ob robu polja sta dve  večji naselji  Planina in Laze.

Primerjava:

- Blejsko jezero: dolgo je 2120 m in široko 1380 m, - površina jezera je 1,45 km2

- Bohinjsko jezero: dolgo je 4350 m, največja širina  je 1250 m in najglobji del jezera je 45 m - površina jezera je 3,18 km2

Večino obrobja in dna polja gradijo nepropustni dolomiti zaradi katerih tečejo kraške vode po površju, ponovno pa poniknejo v propustne apnence na severni strani polja. Kotlina je napolnjena z jezerskimi naplavinami. Dno Planinskega polja ima povprečno nadmorsko višino 447 m. Na zahodu ga obdaja Planinska gora, na jugu Mrzli grič in Stari grad, na severozahodu nizko gričevje, proti Logatcu na severni strani pa polje zapira Lanski vrh.

Po Planinskem polju teče reka Unica, ki se vije po polju v dolžini 18 km.

Znotraj jamskega sistema Postojnske jame s katerim je povezana tudi Planinska jama, se združita reki Pivka s postojnske strani in Rak s cerkniške strani in prideta na plano kot reka Unica iz Planinske jame na skrajnem južnem delu Planinskega polja. Unici se kmalu po prihodu iz Planinske jame pridruži njen desni pritok Malenščica, ki izvira v Malnih. Njen drugi pritok pa je še hudourniška Škratovka.

Večina vode iz Planinskega polje priteče po skoraj 10 km dolgem podzemnem toku na plano kot eden izmed izvirov Ljubljanice.

 Če  voda sega 10 m nad nivo polja  40 milijonov m3 vode zalije 10 km2 površin, letos naj bi bila najvišja gladina vode 18m

Galerija

Planina - Laze 2014

Planina - Laze 2014

Planina - Laze 2014

Planina - Laze 2014

Planina - Laze 2014

Planina - Laze 2014

Planina - Laze 2014

Planina - Laze 2014

Planina - Laze 2014 panorama

Planina - Laze 2014 panorama

Planina - Laze 2014 panorama

Planina - Laze 2014 panorama